Rhizobium

Seria szczepionek do zaprawiania nasion roślin bobowatych

Preparaty zawierają czyste liofilizaty bakterii brodawkowych, charakterystyczne dla danego gatunku roślin bobowatych. Bakterie brodawkowe, wchodząc w symbiozę z roślinami bobowatymi, zaopatrują je w azot – najważniejszy plonotwórczy składnik pokarmowy – w zamian pozyskując związki węgla. Stosowanie preparatów do zaprawiania nasion pozwala nie tylko zwiększyć plon roślin, ale również poprawia jego jakość poprzez wzrost udziału białka w ogólnej masie plonu. Produkty metabolizmu bakterii oraz zasymilowany przez nie azot wzbogacają glebę, wpływając na poprawę jej żyzności i lepsze plonowanie roślin w uprawach następczych. Zastosowanie bakterii Rhizobium pozwala na znaczne zmniejszenie dawek nawozów azotowych. Szczepionki produkowane są w sposób gwarantujący wysoką koncentrację i żywotność bakterii, co wpływa na ich stabilność oraz wysoką powtarzalność działania.

100 g 1kg

Efekty stosowania

  • wzbogaca glebę w azot i inne produkty metabolizmu bakterii,
  • powoduje wzrost żyzności gleby,
  • poprawia plonowanie roślin bobowatych oraz upraw następczych,
  • pozwala ograniczyć ilość stosowanych nawozów azotowych.

Skład preparatu

Preparat zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii o wysokiej koncentracji.

Stosowanie / zaprawa

Po zaprawieniu wysiać wciągu maksymalnie 3 dni. Zaprawianie metodą na sucho lub półsucho w mieszalnikach: materiał siewny delikatnie zwilżyć wodą i umieścić w mieszalniku. Po wchłonięciu wody przez nasiona, wsypywać stopniowo do mieszalnika odpowiednią ilość preparatu Rhizobium i mieszać, aż do uzyskania jednorodnej powłoki na materiale. Zaprawianie poprzez oprysk: rozpuścić preparat w niewielkiej ilości wody (około 0,5 litra) i nanieść w formie oprysku drobnokroplistego na materiał siewny przeznacz.

Ile preparatu?

0,1 kg / 1 ha

Ile wody?

ok. 0,5 l / 1 tonę zaprawianego materiału siewnego

Kiedy?

  • Zaprawianie należy wykonać 1-3 dni przed siewem

Ważne!

Zaprawianie metodą na sucho lub półsucho w mieszalnikach: materiał siewny delikatnie zwilżyć wodą i umieścić w mieszalniku. Po wchłonięciu wody przez nasiona wsypywać stopniowo do mieszalnika odpowiednią ilość preparatu RHIZOBIUM i mieszać aż do uzyskania jednorodnej powłoki na materiale. Zaprawianie poprzez oprysk: rozpuścić potrzebną do zabiegu ilość preparatu w niewielkiej ilości wody (około 0,5 litra) i nanieść w formie oprysku drobnokroplistego na materiał siewny przeznaczony na 1 ha powierzchni uprawy.