WSPÓŁPRACUJ
Z BIO-LIDER

Wiemy, że sukces firmy tworzą ludzie, to oni są najważniejsi. Dlatego, jako innowacyjna spółka, która dąży do ciągłego rozwoju, jesteśmy otwarci na wszelką współpracę, zarówno w zakresie handlu, jak i dystrybucji: dostarczając najlepsze biopreparaty na półki Waszych sklepów czy do oferty hurtowni.

Wspólnie możemy zrobić niemal wszystko również w ramach szeroko pojętej nauki: skomercjalizować Wasze pomysły lub wdrożyć je u siebie, wprowadzać nowe rozwiązania, realizować granty czy uczestniczyć w projektach stypendialnych.

Zapraszamy do współpracy:

  • ośrodki badawcze, instytuty naukowe, uczelnie wyższe
  • przedstawicieli świata nauki
  • sklepy, hurtownie, dystrybutorów

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY: