RewitalPRO+

Preparat do rewitalizacji środowiska glebowego

Wprowadza pożyteczne dla środowiska glebowego mikroorganizmy, które wpływają na przywrócenie właściwej równowagi mikrobiologicznej. W wyniku jego stosowania następuje regeneracja podłoża a skład gleby ulega korzystnej modyfikacji. Przyspiesza rozkład słomy i innych substancji organicznych przez co poprawia się żyzność gleby i zdrowotność roślin. Środek charakteryzuje się najbogatszym składem mikrobiologicznym spośród preparatów o podobnym zastosowaniu dostępnych na rynku.

0,5L 1L 5L 30L

Efekty stosowania

 • przywraca równowagę mikrobiologiczną ekosystemu, zaburzoną na skutek
 • erozji, pożarów, stosowania środków chemicznych i innych czynników
 • przyspiesza mineralizację resztek pożniwnych roślin, obornika i innych
 • naturalnych nawozów organicznych,
 • poprawia żyzność gleby oraz wartość biologiczną produktów roślinnych,
 • uruchamia w środowisku glebowym reakcje biochemiczne mające istotny
 • wpływ na transport makro- i mikroelementów powoduje uwalnianie trudno dostępnych dla roślin składników pokarmowych,
 • redukuje w środowisku glebowym chorobotwórcze dla roślin bakterie i grzyby, przez co wpływa na zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin,
 • poprawia zdrowotność roślin uprawnych, ogranicza przykre zapachy podczas nawożenia pól uprawnych gnojówkami i gnojowicami.

Skład preparatu

Preparat zawiera starannie wyselekcjonowane szczepy bakterii z 8 rodzajów o wysokiej koncentracji.

Stosowanie w oprysku

Ile preparatu?

1 L / 1 ha

Ile wody?

200-500 l wody / 1 ha

Kiedy?

 • Po żniwach zabieg wykonać na ściernisko, po aplikacji równomiernie wymieszać z glebą.
 • Przed siewem/sadzeniem wykonać zabieg doglebowy, po aplikacji równomiernie wymieszać z glebą.
 • W uprawach sadowniczych przed założeniem sadu wykonać zabieg doglebowy, po aplikacji równomiernie wymieszać z glebą.
 • Stosować przynajmniej raz w roku, zabieg można powtarzać 2-3 razy w okresie wegetacyjnym
 • Szczegółowy zakres stosowania patrz strony 42-50.

Ważne!

Preparat można stosować ze wszystkimi ŚOR za wyjątkiem fungicydów oraz z nawozami.
Preparat można stosować w fertygacji.
Preparat można również stosować do podlewania roślin roztworem 0,2% (2 ml w 1 l wody).
Preparat można również stosować do moczenia sadzonek, cebul, bulw, kłączy roztworem 0,2% (2 ml w 1 l wody) przez okres 4-8 godzin.