AzotoPower

Udostępnia azot atmosferyczny roślinom

Preparat AzotoPower zawiera bakterie z rodzajów Azotobacter i Arthrobacter. Są to wolnożyjące, niesymbiotyczne mikroorganizmy biorące udział w wiązaniu azotu atmosferycznego (N2). Zawarte w produkcie bakterie redukują azot atmosferyczny do form dostępnych dla roślin (do 50 kg N/ha rocznie), zaopatrując je w azot — najważniejszy plonotwórczy składnik pokarmowy. Bakterie zawarte w AzotoPower należą do grupy bakterii promujących wzrost roślin (PGPR — plant growth promoting bacteria). Stymulują syntezę fitohormonów (m. in. cytokinin, giberelin), poprawiają rozwój systemu korzeniowego oraz efektywność odżywiania roślin, a także wspomagają odporność na stres.

100 g 1kg

Efekty stosowania

  • wiązanie azotu atmosferycznego i udostępnianie go roślinom
  • ograniczenie ilości stosowanych nawozów azotowych
  • poprawa plonowania roślin oraz upraw następczych
  • stymulacja wzrostu i rozwoju roślin

Skład preparatu

Preparat zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii z rodzajów Azotobacter i Arthrobacter o wysokiej koncentracji

Stosowanie

Oprysk

Ilość preparatu?

100g/ha

Ilość wody?

200-400 l/ha

Kiedy?

  • Uprawy polowe: przedsiewne w formie oprysku doglebowego; w czasie wegetacji: po siewie, po wschodach, w fazie krzewienia, wiosną po ruszeniu wegetacji w formie oprysku nalistnego.
  • Sady i jagodniki: wraz z początkiem wiosennej wegetacji w formie oprysku, w pasie herbicydowym.
  • Warzywa: przedsiewnie lub przed wysadzeniem w formie oprysku doglebowego; w dowolnej fazie aktywnego wzrostu w formie oprysku nalistnego.
  • Rośliny ozdobne, użytki zielone: w dowolnej fazie aktywnego wzrostu w formie oprysku nalistnego

Dla uzyskania najlepszych efektów, preparat należy stosować w późnych godzinach popołudniowych i wieczornych podczas wyższej wilgotności powietrza