Kukurydza to bardzo szczególna roślina uprawna. Z uwagi na jej tropikalne pochodzenie, a tym samym odmienny cykl asymilacji węgla (C4) wymaga praktycznie przez cały okres wegetacji odpowiedniej ilości ciepła i światła. W wyniku właściwej selekcji a następnie hodowli

doczekała się, co prawda odmian dostosowanych do umiarkowanych, czy nawet chłodniejszych stref klimatycznych, niemniej nadal pozostaje roślina o stosunkowo wysokich wymaganiach termiczno – świetlnych. Tym samym poza oczywistą koniecznością wyboru właściwych odmian, bardzo ważnym elementem prowadzącym do uzyskania wysokiego plonu jest maksymalne wykorzystanie potencjału danego stanowiska, jak również odpowiednie zapobieganie konsekwencjom wynikającym z trudnych do przewidzenia warunków pogodowych.

Termin siewu kukurydzy przypada w Polsce, w zależności od regionu i przebiegu pogody miedzy 15 kwietnia a 10 maja co sprawia, że w warunkach klimatycznych Polski może zbiegać się z występowaniem niekorzystnych warunków. Niekiedy w początkowym okresie jej wzrost może być chłodno i wilgotno, a czasami wręcz przeciwnie  pojawia się susza glebowa. Szczególnie dla odmian typu dent siew powinien zaczynać się w momencie ogrzania się gleby na głębokości 5-10 cm, do 8-9OC. Dla odmian typu flint wystarczy temperatura 5-6OC a ich uprawa jest możliwa na cięższych stanowiskach w warunkach chłodniejszych przy opóźnionej wiośnie. Ciepła pogoda gwarantuje szybkie i wyrównane wschody, o ile w glebie są wystarczające zasoby wilgoci. Nasiona wysiane do ciepłej gleby kiełkują szybko, co minimalizuje występowanie chorób siewek. W zbyt chłodnej glebie ziarniaki pęcznieją, ale często nie wykształcają korzonka i kiełka. Może to prowadzić nawet do ich obumierania. Kukurydza jest również bardzo wrażliwa na przymrozki przed wschodami. W takich warunkach dochodzi niekiedy do uszkodzeń wierzchołków kiełków. Powoduje to rozwinięcie się liści jeszcze pod powierzchnią gleby i następnie utrudnia lub nawet uniemożliwia wschody. Proces kiełkowania nasion kukurydzy to wręcz „burza hormonalna”, która rozpoczyna się od wchłaniania wody przebiegającego w 3 podstawowych fazach.

Faza 1 – Gwałtowne wchłanianie wody – następuje w wyniku różnicy ciśnienia pomiędzy nasieniem a otaczającym środowiskiem,

Faza 2 – Chwilowe przerwanie wchłaniania wody z powodu wykorzystywania substancji zapasowych (węglowodany, białka itp.) do produkowania nowych związków niezbędnych w procesie kiełkowania,

Faza 3 – Wznowienie gwałtownego pobieranie wody w wyniku produkcji związków o małej masie cząsteczkowej.

Gwałtowne wchłanianie wody w fazie 1 i 3 niszczy strukturę błon komórkowych i tym samym powoduje stres tym większy im bardziej niekorzystne występują w tym czasie warunki środowiskowe. Wszystkie fazy kiełkowania są regulowane przez hormony takie jak kwas abscysynowy, cytokininy oraz gibereliny. Ponieważ nie da się przewidzieć z całą pewnością, w jakich warunkach będzie przebiegał siew kukurydzy ryzyko wystąpienie niekorzystnych warunków istnieje praktycznie zawsze. I choć całkowicie nie da się go wyeliminować, to w wielu przypadkach można jednak zminimalizować jego niekorzystne konsekwencje. Jedną z takich możliwości jest zastosowanie zaprawy mikrobiologicznej SuperPower. Zaprawa składa się z mieszaniny wielu gatunków bakterii z grupy (PGPR – Plant Growth Promoting Rhizobacteria), które stymulują prawidłową pracę hormonów związanych z procesem kiełkowania i wpływają na lepszy rozwój systemu korzeniowego. Bakterie te posiadają zdolność ograniczania produkcji tzw. etylenu stresowego, który jest niepożądanym hormonem starzenia pojawiającym się w wyniku stresu. Ponadto bakterie naniesione w trakcie zaprawiania na materiał siewny mają zdolność do wytwarzania sideroforów – naturalnych związków chelatujących metale, w tym przede wszystkim żelazo. Siderofory przekształcają substancje mineralne w proste związki organiczne, np. aminokwasy, które stanowią składnik budulcowy tkanek. Ponadto obecność sideroforów w pobliżu korzeni roślin może chronić je przed wieloma patogenami, poprzez wiązanie w chelaty wszystkich dostępnych form żelaza i nieudostępnianie go organizmom patogennym. Zastosowanie zaprawy SuperPower wpływa na lepsze i bardziej wyrównane wschody, pobudza wzrost siewek oraz zwiększa efektywność przyswajania składników pokarmowych. Potwierdzają to badania przeprowadzone w IUNG w Puławach, gdzie po zastosowaniu zaprawy SuperPower stwierdzono przyrost masy nadziemnej kukurydzy o 8,9% jak również wzrost masy korzeni o 15,2%. Zaprawę stosuje się w ilości 1 kg/1 tonę ziarna kukurydzy. Potrzebną ilość preparatu należy rozpuścić w niewielkiej ilości wody (ok. 0,5 l) poprzez energiczne potrząsanie, a otrzymany w ten sposób roztwór dodać do zaprawy, wymieszać i zaprawić jak zwykle.


NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Wyzwania związane z wprowadzeniem Zielonego Ładu – jednym z rozwiązań mikrobiologiczne wiązanie azotu atmosferycznego

Mikrobiologiczne wiązanie azotu atmosferycznego w koncepcji zrównoważonego rolnictwa Obieg azotu jak również innych składników pokarmowych jest w warunkach naturalnych ściśle związany z aktywnością mikrobiologiczną różnych mikroorganizmów glebowych. Zdolność wielu rodzajów pożytecznych bakterii i grzybów dzięki ich zdolnościom do rozkładu materii organicznej ułatwia roślinom przyswajanie wielu niezbędnych do ich wzrostu składników pokarmowych. W przypadku najważniejszego składnika […]

Więcej

Współpraca z Klastrem „Polska Natura”

W związku z rozszerzaniem badań dotyczących skuteczności działania produktów Bio-Lider w uprawach ogrodniczych nawiązaliśmy  współpracę z Klastrem „Polska Natura”. Jest to organizacja społeczno-gospodarcza działająca na rzecz rozwoju regionu południowego Mazowsza, która od wielu lat w bardzo skuteczny sposób zajmuje się badaniem i opracowywaniem sposobu produkcji owoców i warzyw przy ograniczeniu pozostałości środków ochrony roślin. Program ten zwany […]

Więcej

Super Power w kukurydzy

Kukurydza to bardzo szczególna roślina uprawna. Z uwagi na jej tropikalne pochodzenie, a tym samym odmienny cykl asymilacji węgla (C4) wymaga praktycznie przez cały okres wegetacji odpowiedniej ilości ciepła i światła. W wyniku właściwej selekcji a następnie hodowli doczekała się, co prawda odmian dostosowanych do umiarkowanych, czy nawet chłodniejszych stref klimatycznych, niemniej nadal pozostaje roślina […]

Więcej