RADA
EKSPERTÓW

Tworząc tak wymagający projekt, jakim jest Bio Lider, nie mogło zabraknąć miejsca dla najlepszych ekspertów z różnych dziedzin: biotechnologii, mikrobiologii, nawożenia czy ochrony roślin. To elitarne grono naukowców. Dzięki nim wiele pomysłów, które codziennie rodzą się w naszych głowach, możemy wprowadzać w życie. Bo u nas nauka idzie w parze z praktyką.

dr inż. Janusz Mazurek

PRZEWODNICZĄCY RADY EKSPERTÓW - absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w specjalności ochrona roślin. Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Posiada uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Pracował m in. w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin czy Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą, jako doradca w zakresie ochrony i nawożenia roślin ogrodniczych. W ramach działalności doradzał w wielu gospodarstwach ogrodniczych jak również współpracował z takimi koncernami jak Bayer Crop Science czy Belchim Crop Protection. Jest autorem publikacji naukowych oraz licznych artykułów popularno-naukowych, a także ekspertyz, opinii i raportów w zakresie zdrowotności roślin. Wieloletni wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie ochrony i nawożenia winorośli na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Podkarpackiej Akademii Wina. Samodzielnie napisał książkę o ochronie winorośli, jak również jest współautorem książek „Winorośl i Wino. Wiedza i praktyka” oraz „Profilaktyka chorób drzew miejskich – zalecenia bioasekuracji.

W firmie BIO-LIDER pracuje na stanowisku dyrektora ds. badań i rozwoju

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pląskowska

Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu). Pracuje w Zakładzie Fitopatologii i Mikologii Katedry Ochrony Roślin tej uczelni. Od 2007 r. pełni funkcję kierownika zakładu. Od 2021 roku odpowiedzialna jest też za prowadzenie innowacyjnych badań z zakresu mykologii i ochrony roślin w nowo powstałym Centrum Diagnostyki Chorób Roślin na UPWr. Jest autorką lub współautorka wielu patentów, ekspertyz oraz publikacji naukowych. Organizatorka konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Przez wiele lat była przewodniczącą Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, a w latach 2005-2011 pełniła funkcję z-cy przewodniczącego tego towarzystwa naukowego. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół proekologicznych zagadnień związanych z chroną zbóż, rzepaku i roślin okopowych. Posiada również doświadczenie z zakresu diagnostyki traw gazonowych i chorób roślin występujących na terenach zurbanizowanych. Jako mykolog zajmuje się ochroną biologiczną oraz badaniami związanymi ze zdrowotnością nasion.

dr inż. Grzegorz Pruszyński

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie UP Poznań) oraz Studium Podyplomowego „Integrowane Technologie Produkcji Roślinnej”. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii i Niemczech. W latach 2005-2019 pracownik Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii. Był pracownikiem Zakładu Entomologii, Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin a także kierował Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów. W pracy zawodowej zajmował się entomologią, ochroną upraw polowych przed owadami szkodliwymi oraz ochroną owadów pożytecznych, w szczególności apidofauny a także badaniami skuteczności zoocydów. Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, na których prezentował wyniki swoich badań. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agronomicznego i Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i prac przeglądowych, artykułów popularno-naukowych, opracowań wdrożeniowych, atlasów, książek, ekspertyz i opinii. Jest wykładowcą na organizowanych przez uczelnie wyższy i instytuty naukowe studiach podyplomowych. Współpracując z doradztwem rolniczym, związkami producentów rolniczych, firmami fitofarmaceutycznymi i dystrybucyjnymi prowadził działalność szkoleniową i doradczą. Jest specjalistą z zakresu entomologii stosowanej, ogólnej ochrony roślin oraz integrowanej ochrony roślin.

Ewa Kaniowicz

Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie specjalizująca się w mikrobiologii przemysłowej. Nie tylko teoretyk, ale przede wszystkim praktyk. Od wielu lat związana z firmą BIO-GEN, skoncentrowana na efektywnym poszukiwaniu innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w dziedzinie nauk rolniczych, weterynaryjnych i biologicznych. Pełniąc swoje obowiązki skupia się nie tylko na interesie firmy, ale przede wszystkim na szacunku dla drugiej osoby. Ceni uczciwość, zaangażowanie, chęć wzajemnej pomocy, dbanie o przyjazne relacje oraz tolerancyjność.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama, a także miłośniczka kotów.

Dr Aneta Chałańska, NEFscience

Od początku związana z ochroną roślin ogrodniczych. Swoją karierę zawodową zaczynała w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, w Zakładzie Ochrony Roślin Ozdobnych. W powstałym później Instytucie Ogrodnictwa uzyskała tytuł doktora w dziedzinie nauk rolniczych, a w Zakładzie Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych piastowała funkcję Kierownika Pracowni Nematologii. Autor wielu publikacji i uznany specjalista w zakresie badań nad nicieniami pasożytami roślin. Zajmuje się problematyką chorób roślin związanych z żerowaniem nicieni. Wykorzystuje 20-letnie doświadczenie pracownika naukowego na potrzeby praktyki. Od 2018 roku prowadzi firmę NEFscience, gdzie realizowane są prace diagnostyczne i badawcze z pogranicza nematologii, entomologii oraz fitopatologii.

Maciej Bromirski - Lekarz roślin

Absolwent Technikum Leśnego w Tucholi oraz ATR w Bydgoszczy Wydział Rolniczy o specjalizacji ochrona roślin. Praca magisterska w Katedrze entomologii u Pani Profesor Aleksandry Błażejewskiej. Wieloletni Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego PIORiN w Gdańsku. Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Specjalista w ocenie nie tylko makroskopowej z bakteriologii, wirusologii, fitopatologii a szczególnie ze swojej ulubionej dziedziny jaką jest entomologia. Hobbystycznie ukierunkowany na ocenę zagrożeń fitosanitarnych roślin ozdobnych w nasadzeniach miejskich, parkowych i ogrodowych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony biologicznej.

Dr inż. Piotr Chohura

Jest adiunktem zatrudnionym w Katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się uprawą i nawożeniem roślin ogrodniczych. Jego działalność badawcza koncentruje się na nawozach, nawożeniu i żywieniu roślin, wpływie nawożenia na wielkość i jakość plonu, fertygacji, pożywkach, podłożach, technologiach uprawy pod osłonami, hydroponikach.. W szczególności prowadzi badania z bezglebowymi technologiami uprawy roślin ogrodnczych oraz podłozami ogrodniczymi. Autor 35 prac naukowych i uczestnik wielu projektów badawczych takich m.in. jak: „Biowęgiel jako innowacyjny substrat do uprawy ”, ‘’Wykorzystanie bezzałogowych obiektów lotniczych do monitorowania stanu roślin ”, H2020 ‘’Wprowadzenie najlepszych praktyk w zakresie zdrowia GLEBY w Europie ”(BEST4SOIL), IQ Grape. Wykładowca na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Ogrodnictwa, Rolnictwa, ekonomii i Ochrony Środowiska. W ramach programu Erasmus prowadził wykłady na uniwersytetach w Portugalii, Gruzji, Czechach i na Ukrainie. Na zaproszenie polskiej ambasady w Korei Północnej przeprowadził szkolenie z zakresu uprawy warzyw szklarniowych. Jestem autorem liczny publikacji popularnonaukowych i kilku książek dla producentów ogrodniczych (Podłoza ogrodnicze, Nawozy i środki poprawiające wzrost roślin, Poradnik nawożenia warzyw polowych). W ramach pracy dydaktycznej wykłada przedmioty zwiazane z nawożeniem i żywieniem roślin, uprawami bezglebowymi, technologiami upraw ogrodniczych, podłożami ogrodniczymi. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu uprawy ekologicznej roślin ogrodniczych i winiarstwa.

mgr inż. Piotr Janusz

Posiada doświadczenie w sektorze zieleni sportowej (boiska sportowe, pola golfowe) oraz zieleni miejskiej o charakterze doradczym, zaopatrzeniowym i usługowym. Dysponuje wiedzą specjalistyczną dotyczącą budowy i pielęgnacji naturalnych muraw sportowych w zakresie obowiązujących na polskim rynku norm i zaleceń tj.: zalecenia USGA, STRI, norma DIN18035- Ukończył Akademię Rolniczo Techniczną w Olsztynie (obecnie UWM Olsztyn) Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska, w specjalizacji Ochrona Roślin, a następnie zdobywał doświadczenie w trakcie pracy zawodowej i różnych organizacjach: Od roku 2012 prowadzi działalność doradczo – usługową (agronomia, konsultacje, doradztwo i nadzór agrotechniczny) pod nazwą MurawaPLUS Piotr Janusz w sektorze zieleni sportowej w tym: Stadion Narodowy w Warszawie instalacja murawy maj-czerwiec 2018, wymiana muraw: OSiR Olsztyn, GCS Gdynia, MORiS Chorzów. Konsultacja agrotechniczna: GOS Gdańsk, MOSiR Łomża, Legia Warszawa, (ocena parametrów użytkowych boiska). Nadzór agrotechniczny nad inwestycjami na boiskach sportowych (budowa nowych obiektów, wymiana darni). Nadzór agrotechniczny na rzecz PZPN w kwestii przygotowania boisk piłkarskich na turniej mistrzowski Euro U21 w roku 2017. Od roku 2019 biegły sądowy dla Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Wiceprezes SITR oddział Olsztyn z uprawnieniami rzeczoznawcy w dziedzinie: Chemia rolnicza i ochrona roślin oraz Produkcja i hodowla roślin. W latach 2008 – 2012 szef segmentu zieleni sportowej i komunalnej (Polska i Kraje Nadbałtyckie) w firmach nawozowych Scotts, Intermag. Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Greenkeeperów, obecny w zarządzie PSG od roku 2004. W latach 2008 – 2016 pełnił funkcję jej Prezesa. W latach 2001-2008 pracował na stanowisku Head Greenkeepera obiektu Mazury Golf & Country Club.

dr Elżbieta Szopińska.

Pracę magisterską i rozprawę doktorską (w dziedzinie nauk biologicznych), realizowała na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem Prof. Jadwigi Anioł-Kwiatkowskiej i Prof. Jerzego Hrynkiewicza-Sudnika. Temat rozprawy doktorskiej obejmowała zagadnienia kształtowania zieleni miejskiej – głównie historycznych założeń zieleni (parków), a także pielęgnacji zieleni wysokiej w kontekście ochrony wartości przyrodniczej i kulturowej. Od 2001 r. adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w działalności dydaktycznej związana z kierunkiem architektury krajobrazu. W ramach pracy badawczej i zawodowej wiodącą tematyką stała się dendrologia stosowana – szczególnie w zagadnieniach problemowych dotyczących zastosowania drzew w środowisku i przestrzeni miejskiej (kompozycji urbanistycznej). Szczególne miejsce zajmowały badania zieleni zabytkowej Wrocławia (redaktor: Leksykonu zieleni Wrocławia), a także zagadnienia „świadomego” planowania i projektowania powierzchni biologicznie czynnej. Zainteresowania tematyką kształtowania krajobrazu rozwinęła poprzez realizację studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej na kierunkach: Architektura krajobrazu oraz Urbanistyka i planowanie przestrzenne. Ważną częścią dorobku są opracowania metodyczne, o charakterze aplikacyjnym, związane z tworzeniem narzędzi planistycznych i projektowych związanych tematycznie z kształtowaniem zielonej infrastruktury w odniesieniu do różnych skal, tj. Standardy kształtowania zieleni wysokiej wzdłuż miejskich tras komunikacyjnych, 2010; Struktura przestrzenna zieleni jako element kształtowania klimatu miasta, 2010; Inwentaryzacja terenów zieleni kształtowanych przez człowieka na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wrocławia, 2013; Standardy planowania i projektowania ulic w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, 2020; Standardy projektowe, wykonawcze, kształtowania i ochrony zieleni w otoczeniu tras rowerowych, 2020. W dorobku zawodowym liczne operaty dendrologiczne, ekspertyzy, koncepcje i programy funkcjonalno-użytkowe zagospodarowania terenów zieleni oraz ewidencje historycznych założeń parkowych – realizowane przy współpracy ze specjalistami w zakresie historii sztuki. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Od 2019 r. powołana przez Prezydenta Wrocławia do Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury.