SzamBIO

Preparat SzamBIO jest przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w oczyszczalniach i szambach. Jego zastosowanie poprawia także parametry sanitarno-higieniczne zanieczyszczonych zbiorników oraz ujęć wodnych (jezior, stawów, rzek), a także wpływa na likwidację przykrych zapachów i skażeń mikrobiologicznych w ich otoczeniu. W skład preparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów o ściśle ukierunkowanym działaniu, powodującym rozpad oraz degradację szkodliwych substancji. Zastosowany kompozyt mikrobiologiczny wpływa na aktywację pożądanych procesów fermentacyjnych, zmienia odczyn ścieków i płynnych odchodów oraz bardzo silnie hamuje skażenia mikrobiologiczne. Preparat jest absolutnie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska i nie wymaga przy stosowaniu zachowywania szczególnych środków ostrożności.

Efekty stosowania

  • poprawa parametrów sanitarno-higienicznych
  • likwidacja przykrych zapachów
  • degradacja szkodliwych substancji
  • wpływ na pożądane procesy fermentacyjne
  • hamowanie skażeń mikrobiologicznych