SOS dla gleby

Preparat probiotyczny do poprawy środowiska glebowego

Wprowadza do gleby pożyteczne mikroorganizmy, które wpływają na przywrócenie właściwej równowagi mikrobiologicznej. W wyniku jego stosowania następuje regeneracja podłoża, a skład gleby ulega korzystnej modyfikacji. Przyspiesza rozkład opadłych liści i innych organów, przez co poprawia się żyzność gleby i zdrowotność roślin. Preparat wspomaga rozwoju roślin rosnących w niekorzystnych warunkach i poprawia efektywność nawożenia.

Efekty stosowania

  • przywraca równowagę mikrobiologiczną podłoża
  • przyspiesza rozkład szczątków roślinnych
  • poprawia żyzność gleby oraz jakość warzyw i owoców,
  • uruchamia w glebie reakcje mające korzystny wpływ na odżywianie roślin
  • wpływa na większe przyswajanie trudno dostępnych dla roślin składników pokarmowych,
  • redukuje w glebie chorobotwórcze dla roślin bakterie i grzyby, przez co wpływa na zmniejszenie zużycia chemicznych środków ochrony roślin,
  • poprawia zdrowotność roślin