PrzymrozekSOS

Krioprotektor zwiększający okresową odporność roślin na działanie przymrozków

PrzymrozekSOS służy do ochrony roślin przed okresowymi przymrozkami i niskimi temperaturami. Jego stosowanie wpływa na zmniejszenie uszkodzeń pąków kwiatowych oraz kwiatów, ograniczając tym samym szkody powodowane przez wiosenne przymrozki w uprawach polowych, sadowniczych i jagodnikach. Za wysoką skuteczność preparatu odpowiada precyzyjnie dobrana kompozycja krioprotektantów, które wzajemnie się uzupełniają

1 L 5 L

Efekty stosowania

  • podnosi okresową odporność roślin na przymrozki wiosenne,
  • przyspiesza regenerację roślin po ustąpieniu przymrozku,
  • redukuje uszkodzenia pąków kwiatowych oraz kwiatów powodowane przez wiosenne przymrozki w uprawach sadowniczych i jagodnikach,
  • ogranicza szkody przymrozkowe

Preparat nie posiada okresu karencji i prewencji oraz jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz środowiska

Dawkowanie i stosowanie

Uprawy polowe – na 1 ha rozcieńczyć odpowiednią ilość preparatu (tabela) w 250-300 litrach wody.
Sady i jagodniki – Na 1 ha rozcieńczyć odpowiednią ilość preparatu (tabela) w 450-500 litrach wody.

UWAGA! Ciecz roboczą należy przygotować przy uruchomionym mieszadle opryskiwacza. Przed wlaniem preparatu do wody, należy kilkakrotnie wstrząsnąć zamkniętym opakowaniem.
Rozwarstwienie cieczy jest zjawiskiem naturalnym i nie stanowi wady produktu.

  • Aplikację należy przeprowadzić minimum 8 godzin przed spodziewanym przymrozkiem.
  • Pojedyncza aplikacja zabezpiecza na okres 3-4 dni.
  • Jeśli przymrozki utrzymują się dłużej, zabieg należy powtórzyć.
  • O efektywności decyduje termin wykonania oprysku oraz dobór dawki.
  • Zbyt mała dawka może ograniczyć skuteczność działania preparatu.

Dobór dawki preparatu z zależności od przewidywanej temperatury przymrozku.

Temperatura spodziewanego przymrozku / (Dawka preparatu na 1 ha)
-6°C (1,7 l)  |  -5°C (1,4 l)  |  -4°C (1,3 l)  |  -3°C (1,2 l)  |  -2°C (1,0 l)  |  -1°C (0,9 l)