OstriniaSTOP

Mikrobiologiczna stymulacja regeneracji i rozwoju roślin uszkodzonych przez omacnicę prosowiankę

OstriniaSTOP to preparat do higienizacji środowiska wzrostu i rozwoju roślin kukurydzy, które są narażone na żerowanie larw omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis). Bakterie zawarte w preparacie wspomagają procesy regeneracji po wystąpieniu czynnika stresowego oraz stymulują prawidłowy rozwój roślin. Efektem zastosowania OstriniaSTOP jest polepszenie kondycji roślin, stymulacja naturalnej odporności kukurydzy, a także wzrost ilości i jakości plonu.

100 g 1 kg

Skład i działanie

Preparat zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterie o wysokiej koncentracji.

Stosowanie

  • Preparat stosować w fazie BBCH 16-31, po wylocie motyli z poczwarek
  • Przy licznym i długim pojawie omacnicy, preparat można zastosować ponownie po ok. 4 tygodniach od pierwszego zabiegu, korzystając z opryskiwacza szczudłowego
  • Dla uzyskania najlepszych efektów, preparat należy stosować w późnych godzinach popołudniowych i wieczornych
  • Preparat można stosować z nawozami dolistnymi oraz wszystkimi środkami ochrony roślin.
  • Przed dodaniem do zbiornika opryskiwacza zalecamy wcześniejsze rozpuszczenie i wymieszanie produktu w wodzie (1 kg / 10 l wody).

Efekty stosowania

  • poprawa kondycji upraw kukurydzy
  • wzrost plonu zielonej masy (kukurydza na paszę) oraz plonu ziarna (kukurydza na ziarno)
  • wzrost jakości plonu
  • ograniczenie strat spowodowanych żerowaniem larw omacnicy prosowianki