OstriniaSTOP

Preparat mikrobiologiczny stymulujący regenerację i rozwój roślin uszkodzonych przez omacnicę prosowiankę

OstriniaSTOP korzystnie wpływa na ilość i jakość plonu kukurydzy poprzez ograniczenie występowania larw omacnicy prosowianki. Preparat zawiera wyselekcjonowane bakterie i wyciągi roślinne, które odpowiadająza zmianę warunków siedliskowych naliściach, łodygach i kolbach przez co rośliny stają się mniej atrakcyjne dla żerowania jak również zasiedlania przez omacnicę prosowiankę. Ograniczenie żerowania gąsienic w kolbach wpływa również na zmniejszenie ich wtórnego porażenia przez grzyby odpowiedzialne za wytwarzanie mykotoksyn

100 g 1 kg

Skład i działanie

Preparat zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterie o wysokiej koncentracji nie mniejszej niż 1×1010 jtk/g.

Stosowanie

100 g/ha, zalecana ilość wody 200-400 l/ ha.
Preparat stosować w fazie BBCH 15-19 kukurydzy (początek czerwca) przy wylocie motyli z poczwarek. Przy licznym i długim pojawie omacnicy, preparat można zastosować ponownie po ok. 4 tygodniach od pierwszego zabiegu, korzystając z opryskiwacza szczudłowego. Preparat stosować w godzinach późno popołudniowych i wieczornych, najlepiej przy wysokiej wilgotności powietrza.

Preparat można stosować łącznie z nawozami dolistnymi i środkami ochrony roślin za wyjątkiem fungicydów.

Efekty stosowania

  • poprawia kondycję upraw kukurydzy
  • pozwala zredukować ilość użytych środków ochrony roślin
  • wpływa na wzrost plonu zielonej masy (kukurydza na paszę) oraz plonu ziarna (kukurydza na ziarno)
  • poprawia jakość plonu
  • zwiększa jakość przetwórczą plonów