GlonSTOP

Mikrobiologiczny preparat probiotyczny przeznaczony do oczyszczania zbiorników wodnych

GlonSTOP to biopreparat mikrobiologiczny przeznaczony do oczyszczania zbiorników wodnych z nadmiernej ilości zakwitłych glonów i  sinic. Bakterie wchodzące w skład preparatu GlonSTOP efektywnie ograniczają związki, które sprzyjają ich nadmiernemu rozwojowi. W wyniku zastosowania specjalnie wyselekcjonowanych bakterii probiotycznych poprawie ulega przejrzystość wody, jej zapach oraz zdrowotność ryb zasiedlających zbiornik.

Efekty stosowania

  • redukcja glonów i sinic w toni wodnej oraz glonów nitkowatych
  • znaczna poprawa przejrzystości wody
  • poprawa warunków tlenowych
  • redukcja osadów dennych
  • poprawa zdrowotności ryb
  • redukcja przykrych zapachów
  • zahamowanie procesów gnilnych