FosfoPower

Uwolnij fosfor zawarty w glebie

FosfoPower zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii PSB (Phosphorus Solubilizing Bacteria) wytwarzające m.in. kwasy organiczne oraz enzymy które efektywnie rozpuszczają trudnodostępne formy fosforu z glebowych zasobów nieorganicznych jak i organicznych.

Nadwyżki, które powstają w wyniku tych procesów mogą być wykorzystane przez rośliny.

Stosowanie FosfoPower pozwala roślinom na korzystanie z niedostępnych form fosforu zawartych w glebie, zwiększa efektywność mineralnego nawożenia fosforowego oraz umożliwia zmniejszenie dawek nawozów fosforowych.

FosfoPower korzystnie wpływa na wzrost i rozwój roślin, tym samym zwiększając plon oraz parametry plonu.

100 g 1kg

Efekty stosowania

  • ogranicza ilość stosowanych mineralnych nawozów fosforowych
  • zwiększa efektywność nawożenia mineralnego
  • poprawia plonowanie roślin uprawnych

Skład preparatu

Preparat zawiera wyselekcjonowane, niepatogenne szczepy bakterii PSB o wysokiej koncentracji, nie mniejszej niż 1 x 109 jtk/g

Stosowanie

Oprysk

Ile preparatu?

100g/ha

Ile wody?

200-400 l/ha

Kiedy?

Uprawy polowe: przedsiewne w formie oprysku doglebowego; w czasie wegetacji: po siewie, po wschodach, w fazie krzewienia, wiosną po ruszeniu wegetacji w formie oprysku nalistnego.

Sady i jagodniki: wraz z początkiem wiosennej wegetacji w formie oprysku, w pasie herbicydowym.

Warzywa: przedsiewnie lub przed wysadzeniem w formie oprysku doglebowego; w dowolnej fazie aktywnego wzrostu w formie oprysku nalistnego.

Ważne

Dla uzyskania najlepszych efektów, preparat należy stosować w późnych godzinach popołudniowych i wieczornych podczas wyższej wilgotności powietrza.