FosfoPower

Preparat mikrobiologiczny udostępniający roślinom niedostępne formy fosforu z gleby

FosfoPower zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria) wytwarzające m.in. kwasy organiczne oraz enzymy, które efektywnie rozpuszczają trudnodostępne formy fosforu z glebowych zasobów nieorganicznych jak i organicznych. Nadwyżki  powstające w wyniku tych procesów są wykorzystane przez rośliny. Stosowanie FosfoPower pozwala roślinom na korzystanie z niedostępnych form fosforu zawartych w glebie, zwiększa efektywność mineralnego nawożenia fosforowego oraz umożliwia zmniejszenie dawek nawozów fosforowych.

Liczne badania potwierdzają, że aplikacja bakterii PSB pozwala uwolnić i udostępnić roślinom średnio 40-45 kg P2O5/ha!

100 g 1kg

Efekty stosowania

  • Pozwala na ograniczenie ilości stosowanych mineralnych nawozów fosforowych
  • Zwiększa efektywność nawożenia mineralnego
  • Poprawia plonowanie roślin uprawnych

Skład preparatu

Preparat zawiera wyselekcjonowane, niepatogenne szczepy bakterii PSB o wysokiej koncentracji

Stosowanie

  • Uprawy polowe: przedsiewnie w formie oprysku doglebowego, przedwschodowo oraz w początkowych fazach rozwojowych roślin.
  • Sady i jagodniki: wraz z początkiem wiosennej wegetacji w formie oprysku, w pasie herbicydowym.
  • Warzywa: przedsiewnie lub przed wysadzeniem w formie oprysku doglebowego

Ile preparatu?

100g/ha

Ile wody?

200-400 l/ha

Ważne

Dla uzyskania najlepszych efektów, preparat należy stosować w późnych godzinach popołudniowych i wieczornych podczas wyższej wilgotności powietrza.