ENSILAGE

Preparat mikrobiologiczny do sporządzania kiszonek

Stosowanie preparatu wpływa na poprawę jakości i wartości odżywczych kiszonki, zwiększenie jej smakowitości, jak również na polepszenie zdrowotności zwierząt, wzrost przyrostów dziennych oraz wzrost wydajności mlecznej. W skład preparatu wchodzą odpowiednio dobrane homo- i heterofermentatywne szczepy bakterii kwasu mlekowego oraz starter umożliwiający ich szybkie namnażanie w zakiszanym materiale. Bogaty skład preparatu gwarantuje ukierunkowanie procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie, zapewnia szybkie obniżenie pH zakiszanego surowca, hamowanie rozwoju niepożądanych bakterii kwasu masłowego, hamowanie rozwoju pleśni i drożdży oraz zwiększenie stabilności tlenowej kiszonki.

100 g 500 g 1 kg

Efekty stosowania

 • poprawa jakości i wartości odżywczą kiszonki
 • zwiększenie smakowitości kiszonki
 • poprawa zdrowotnościzwierząt
 • wzrost przyrostów dziennych
 • wzrost wydajności mlecznej
 • wyższa stabilność tlenową kiszonki
 • zmniejszenie strat kiszonki po otwarciu silosa

Skład preparatu

Preparat zawiera 5 różnych szczepów bakterii fermentacji mlekowej o wysokiej koncentracji oraz pożywkę startową.

ENSILAGE zawiera szczepy bakterii fermentacji mlekowej. Koncentracja bakterii w preparacie wynosi 6×1010 jtk/g preparatu (600 tys. bakterii na każdy gram zakiszanego surowca), co jest najwyższą koncentracją
wśród preparatów o podobnym zastosowaniu dostępnych na rynku.

Dodatkowym składnikiem preparatu jest starter – pożywka umożliwiająca szybkie namnożenie mikroorganizmów tworzących kompozyt bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca zastosowania.

Odpowiednio dobrana kompozycja homo- i heterofermentatywnych szczepów bakterii kwasu mlekowego odpowiada za:

 • szybkie obniżenie pH zakiszanego surowca dzięki dużej koncentracji bakterii i ich wysokim zdolnościom do multiplikacji,
 • ukierunkowanie procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie dzięki hamowaniu rozwoju niepożądanych bakterii kwasu masłowego,
 • hamowanie rozwoju pleśni i drożdży w zakiszanym materiale dzięki wytwarzanym bakteriocynom (antybiotykom bakteryjnym) hamującym rozwój niepożądanej mikroflory,
 • zwiększenie stabilności tlenowej kiszonki.

Stosowanie: oprysk

Ile preparatu?

1 kg / 100 ton materiału do zakiszania

Ile wody?

100 l/100 ton materiału do zakiszania

Kiedy?

W trakcie przygotowania materiału do zakiszenia stosować za pomocą aplikatora lub spryskiwać ręcznie warstwy na pryzmie lub silosie

Ważne!

Trwałość roztworu roboczego wynosi 48 godzin, jednak najlepsze efekty uzyskać można do 24 godzin.