ENSILAGE

Preparat mikrobiologiczny do sporządzania kiszonek

Stosowanie preparatu wpływa na poprawę jakości i wartości odżywczych kiszonki, zwiększenie jej smakowitości, jak również na polepszenie zdrowotności zwierząt, wzrost przyrostów dziennych oraz wydajności mlecznej. W skład preparatu wchodzą odpowiednio dobrane homo- i heterofermentatywne szczepy bakterii kwasu mlekowego oraz starter umożliwiający ich szybkie namnażanie w zakiszanym materiale. Bogaty skład preparatu gwarantuje ukierunkowanie procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie, zapewnia szybkie obniżenie pH surowca, hamowanie rozwoju niepożądanych bakterii kwasu masłowego, pleśni i drożdży oraz zwiększenie stabilności tlenowej kiszonki.

100 g 500 g 1 kg

Efekty stosowania

  • poprawa jakości i wartości odżywczej kiszonki
  • zwiększenie smakowitości kiszonki
  • poprawa zdrowotności zwierząt
  • wzrost przyrostów dziennych
  • wzrost wydajności mlecznej
  • wyższa stabilność tlenowa kiszonki
  • zmniejszenie strat kiszonki po otwarciu silosa

Skład preparatu

Preparat zawiera bakterie fermentacji mlekowej o wysokiej koncentracji oraz pożywkę startową.

Stosowanie:

W formie oprysku

Ile preparatu?

1 kg / 100 ton materiału do zakiszania

Ile wody?

100 l/100 ton materiału do zakiszania

Kiedy?

  • W trakcie przygotowania materiału do zakiszenia stosować za pomocą aplikatora lub spryskiwać ręcznie warstwy na pryzmie lub silosie.
  • Trwałość roztworu roboczego wynosi 48 godzin, jednak najlepsze efekty uzyskać można w okresie do 24 godzin.