BaktoTARCZA O

Odbudowa mikroflory bakteryjnej i poprawa jakości upraw pod osłonami

Na powierzchni roślin kształtuje się odpowiedni skład mikroorganizmów, które wchodzącze sobą we wzajemne interakcje sprzyjają ich zdrowotności i prawidłowemu rozwojowi. Rośliny, które posiadają na swojej powierzchni zaburzoną równowagę mikrobiologiczną często ulegają chorobom grzybowym atakującym łodygi i liście, jak również kwiaty i owoce. Panujące w szklarniach wysoka temperatura i wilgotność stwarzają z kolei doskonałe warunki do rozwoju patogenów i w konsekwencji chorób roślin. Zastosowanie preparatu wpływa na poprawę zdrowotność roślin i stymuluje je do lepszego wzrostu i plonowania. Bakterie probiotyczne zawarte w preparacie tworzą bowiem na roślinie barierę mikrobiologiczną, która ogranicza miejsce dla rozwoju patogenów.

100 g 1 kg

Efekty stosowania

 • zwiększenie wigoru roślin,
 • poprawa efektywności odżywiania roślin,
 • stymulacja wzrostu wegetatywnego i generatywnego,
 • poprawa zdrowotności roślin,
 • wpływ na wzrost plonu i jego jakość,
 • redukcja stresu roślin spowodowanego, np. replantacją siewek,
 • wspomaganie regeneracji roślin po zadziałaniu czynnika stresowego,
 • wpływ na ograniczenie ilość używanych środków ochrony roślin,
 • wpływ na ograniczenie pozostałości środków chemicznych w plonie.

Skład preparatu

Preparat zawiera 18 starannie wyselekcjonowanych szczepów bakterii o wysokiej koncentracji – powyżej 1 x 10¹⁰ jtk w 1 gramie.

Stosowanie - oprysk

Ile preparatu?

1 kg / 1 ha (100g / 1000 m²)

Ile wody?

zalecana ilość wody 500 l/1 ha (50 l/1000 m²)

Kiedy?

 • Pierwszy zabieg zaleca się wykonać w początkowych fazach rozwojowych roślin.
 • Zabieg powtarzać co ok. 14 dni.
 • Po ogłowieniu roślin wykonać oprysk minimum 1 raz.
 • Dla uzyskania najlepszych efektów preparat należy stosować w godzinach późno popołudniowych i wieczornych

Stosowanie - podlewanie

Ile preparatu?

1 kg/1 ha (0,1 kg/1000 m2) zalecane stężenie 0,2% (w/V)

Ile wody?

zalecana ilość wody 500 l/1 ha (50 l/1000 m²)

Kiedy?

 • W przypadku zagrożenia chorobami systemu korzeniowego zabieg wykonać w początkowych fazach rozwojowych roślin.
 • Zabieg powtarzać co 14-21 dni.
 • Preparat można stosować z podlewaniem do systemu korzeniowego.

Ważne!

Preparat można stosować ze wszystkimi środkami ochrony roślin za wyjątkiem fungicydów, z nawozami (oprócz stężonych roztworów kwasów) oraz z nawozami dolistnymi do 10% stężenia roztworu „tank-mixu”.
Preparat przeznaczony do stosowania profilaktycznego.