Aktualności

GeumanoControl

GeumanoControl to preparat do higienizacji środowiska glebowego strefy korzeniowej roślin zbożowych narażonych na porażenie przez zgorzel podstawy źdźbła (Gaeumannomyces graminis). Zawarte w preparacie mikroorganizmy stymulują prawidłowy rozwój korzeni w pierwszych fazach rozwojowych, poprawiają przyswajalność składników pokarmowych oraz wspomagają procesy regeneracji. Konsekwencją zastosowania GeumanoControl jest podwyższenie kondycji roślin, poprawa plonowania i jakości uzyskanego plonu. Preparat można […]

Więcej

Rhizobium

Preparaty zawierają czyste liofilizaty bakterii brodawkowych, charakterystyczne dla danego gatunku roślin bobowatych. Bakterie brodawkowe, wchodząc w symbiozę z roślinami bobowatymi, zaopatrują je w azot – najważniejszy plonotwórczy składnik pokarmowy – w zamian pozyskując związki węgla. Stosowanie preparatów do zaprawiania nasion pozwala nie tylko zwiększyć plon roślin, ale również poprawia jego jakość poprzez wzrost udziału białka […]

Więcej

SuperPower

Zaprawa SuperPower korzystnie wpływa na rośliny w początkowych fazach rozwojowych poprzez stymulowanie ich wzrostu w sposób bezpośredni i pośredni. Bezpośrednie wspomaganie wzrostu roślin przez mikroorganizmy zawarte w preparacie polega m.in. na poprawie  efektywności pobierania składników pokarmowych (azot, fosfor, żelazo), syntezie fitohormonów stymulujących rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnych roślin (auksyny, cytokiny, gibereliny), a także redukcji […]

Więcej