Aktualności

GeumanoControl

ZgorzelStop tworzy odpowiednie warunki dla rozwoju zbóż. Wytwarzane przez bakterie metabolity stymulują naturalną odporność roślin i wpływają na ich zdolności regeneracyjne. Rośliny we wczesnych fazach rozwoju narażone są na szereg niekorzystnych warunków sprzyjających rozwojowi niepożądanej mikroflory. Jedną z najczęściej występujących chorób roślin zbożowych jest zgorzel podstawy źdźbła (wywoływana przez łac. Gaeumannomyces graminis).

Więcej

RhizoPower

Preparaty zawierają czyste liofilizaty bakterii brodawkowych charakterystyczne dla danego gatunku roślin bobowatych. Bakterie brodawkowe, wchodząc w układ symbiotyczny z roślinami bobowatymi zaopatrują ją w azot – najważniejszy pierwiastek plonotwórczy – w zamian uzyskując związki węgla. Stosowanie preparatów do zaprawiania nasion pozwala nie tylko zwiększyć plonowanie roślin, ale również poprawia jakość plonu poprzez wzrost udziału białka […]

Więcej

SuperPower

Preparat korzystnie wpływa na wegetację roślin poprzez stymulowanie ich wzrostu w sposób bezpośredni i pośredni. Bezpośrednie wspomaganie wzrostu rośliny przez mikroorganizmy zawarte w preparacie polega m.in. na poprawie efektywności pobierania przez rośliny składników mineralnych (azotu, fosforu i żelaza), syntezie fitohormonów stymulujących rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnych roślin (auksyn, cytokin i giberelin), a także redukcji […]

Więcej