Aktualności

RewitalPRO+

Wprowadza do środowiska glebowego pożyteczne mikroorganizmy, które wpływają na przywrócenie równowagi mikrobiologicznej. W wyniku jego stosowania następuje regeneracja podłoża, a skład gleby ulega korzystnej modyfikacji. Przyspiesza rozkład oraz humifikację resztek pożniwnych i innych substancji organicznych. Korzystnie wpływa na strukturę i właściwości powietrzno-wodne gleby, poprawiając jej żyzność i polepszając kondycję roślin. Rewital PRO+ charakteryzuje się najbogatszym składem […]

Więcej