Aktualności

SzamBIO

Preparat SzamBIO jest przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w oczyszczalniach i szambach. Jego zastosowanie poprawia także parametry sanitarno-higieniczne zanieczyszczonych zbiorników oraz ujęć wodnych (jezior, stawów, rzek), a także wpływa na likwidację przykrych zapachów i skażeń mikrobiologicznych w ich otoczeniu. W skład preparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów o ściśle […]

Więcej